The Internet of Things and the impact on IT systems and connectivity

shutterstock_243606742Slowly but surely, organisations are now starting to experiment with the Internet of Things (IoT). How will this impact IT systems and connectivity? Companies will continuously collect masses of data. To collect a satisfactory and balanced volume of data (for instance geographically balanced), they may need access to other networks as well as their own. So high speed connections with other operators, like, in a carrier neutral data center, are essential.

Will the collected data be even bigger than ‘Big Data’? Nobody knows. What we do know is that organisations need flexible solutions for IoT projects. They will want the possibility to scale their storage capacity (and the rack space that goes along with it, in their favourite data center) on demand. And that’s only the beginning. They will need data warehousing solutions, as well as solutions and probably partners to analyse the collected data. And they may want to communicate with other data sources. Such as ‘open data’, offered by government organisations.

Indeed, government organisations at different levels need to offer free access to their data. Data from traffic sensors for instance, that companies as well as other government bodies may want to run against their database of, for instance, licence plates. This, again, asks for connectivity and easy access to a multitude of partners. It will take some time before all government Open Data are truly available, of course. Some government organisations are more hesitant than others to comply. And there are a lot of ongoing discussions about ownership, use, integrity, offering completely free access or rather keeping a certain level of control, etc. Open Data are here to stay however; the trend is irreversible. More and more companies offer free access to their data too. We’re all hoping that Open Data will stimulate innovation and the development of new applications. What we know for sure however, is that data centers will be needed, to store and offer safe access to Open Data if nothing else. Preferably local data centers, so that Belgian law applies. We wouldn’t want our traffic data to be in American hands, would we?

So, a bright future is ahead of anybody working in the data center industry, in network communications, in big and even bigger data, and in business analytics. We at LCL, cannot wait to see it all happen!

For more information on government Open Data click here

Laurens van Reijen, Managing Director LCL

Liggen onze overheden wakker van de veiligheid van hun data?

Brussel
Brussel
Het bankwezen in België heeft de boodschap begrepen. De Nationale Bank van België (NBB) heeft eind 2015 een circulaire rondgestuurd naar alle Belgische financiële instellingen met richtlijnen voor hun operationele bedrijfscontinuïteit en databeveiliging. Wie wil er nu niet dat zijn zuurverdiende centen veilig zijn? Banken hebben een kritieke rol in het financieel systeem en een groot maatschappelijk belang. Het spreekt dus voor zich dat zij voorzorgsmaatregelen nemen tegen operationele schade, verstoringen van het elektriciteitsnet of diefstal. De circulaire stelt dat een financiële instelling steeds moet beschikken over twee datacenters, minimaal Tier III, die niet binnen dezelfde stedelijke agglomeratie liggen en minimaal 15 km uit elkaar. Minder dan 15 km mag, maar dan mits voldoende onderbouwde risicoanalyse voor te leggen aan de NBB. Bijkomende voorzorgsmaatregelen en/of uitwijk- en hersteloplossingen worden voorzien op een afstand van tenminste 100 km. Minder dan 100 km mag, maar dan ook mits voldoende onderbouwde risicoanalyse.

Hoe zit het nu met de overheidsdata? De federale overheid gebruikt veelal 4 datacentra die centraal in Brussel zitten vlakbij de kleine ring en een datacenter in Anderlecht. De afstand tussen de gebouwen gaan van een paar kilometer tot de verste afstand van 5 à 6 km. Dit valt zeker niet onder de bovenbeschreven normen van de Nationale Bank.

Gooi een bom op Brussel en niet alleen alle belangrijke overheidsinstellingen zijn van de kaart geveegd, ook hun gevoelige data. De meeste overheden bevinden zich in het hart van onze hoofdstad, zowel met de eigen server rooms als de externe datacenters. Een blikseminslag of een langdurige verstoring van het elektriciteitsnetwerk is al voldoende om een overheidsinstelling lam te leggen, en daarbij alle kritische gegevens. Conclusie: de datacenters en back-up datacenters van onze overheden zijn niet opgewassen tegen een panne op hetzelfde stadsstroomnetwerk. Zij worden dus bij een stadsbrede stroompanne allebei getroffen. Brussel is bovendien een hoge risicozone. Dat wil zeggen dat de kans er op een natuurlijke ramp of een terroristische aanval veel groter is dan in pakweg Aalst of Antwerpen.

Kunnen onze overheden zich deze risico’s veroorloven? Zij beschikken over gevoelige data over u en ik, belastingaangiftes, onze sociale zekerheid, data over de financiële gezondheid van ons land, data over gesprekken tussen politieke partijen, naties. Kortom: informatie die altijd consulteerbaar moet zijn. Moeten deze data niet extra beschermd worden? Door ontdubbeling in een back-up datacenter buiten onze hoofdstad bijvoorbeeld?

De NBB geeft het goede voorbeeld.

Hoe komt het dat onze overheden ogenschijnlijk niet wakker liggen van interne of externe veiligheidsrisico’s? Vindt u ook niet dat de richtlijnen/regels voor betalingsinstellingen, verzekeraars en kredietverstrekkers ook zouden moeten gelden voor overheden? Binnen de overheid heerst een tendens die zegt dat zij zelf de datacenters moet beheren. Is het niet efficiënter om dit aan externen over te laten met goede SLA’s?

Laurens van Reijen, Managing Director LCL